YÜZ GERME / Anasayfa

Yüz Germe (FACE LIFT)

Yüz germe, yaşlanma sonucu alın, yüz ve boyunda oluşan kırışıklık ve deri sarkmalarının ortadan kaldırıldığı, yüzün gençleştirilmesi ameliyatıdır.

Yüz derisi ve deri altı dokuları yaşın ilerlemesi ile birlikte sarkmaya ve belli bölgelerde birikmeye başlarlar. Yüzdeki sarkmanın oluşumu, 
-Genetik, 
-Sık kilo alıp verme, 
-Sigara, 
-Uzun süre güneşe maruz kalma ve 
-İlaçlar(antidepresan) 
gibi etkenlere bağlı olarak ortalama otuzlu yaşlarda belirginleşmeye başlar. 

Yüz germe hastalarını plastik cerraha getiren nedenler: 

-Alında kırışıklıklarının artması, 
-Kaşların, özellikle de dış kısımlarının gözün üzerine doğru sarkması, 
-Üst göz kapağı derisinin gevşemesi ve gözün üzerine kayması, 
-Göz kenarlarının dış kısmında kazayağı denen çizgilerin oluşması, 
-Alt göz kapağının gevşeyip sarkması, kırışıklığının artması, torbalanması ve göz bebeğinin alt kısmındaki beyazlığın ( sklera ) görünür hale gelmesi 
-Alt göz kapağının alt kısmında yarım daire şeklinde çukurluğun oluşması, 
-Elmacık kemiği üzerindeki yağ yastığının aşağıya doğru kayması ve burun kenarlarında birikmesi, 
-Burun kenarlarından ağız köşelerine doğru mevcut olan doğal çizgilerin derinleşmesi, 

-Ağız köşelerinden çeneye doğru uzanan çizgilerin ( marionette çizgisi ) oluşması, 
-Çene ucunun her iki tarafında yağ toplanması ( jowl ) ve üzerindeki ciltte kırışıkların artması, 
-Boyun derisi ve deri altı dokularının ( platisma ) gevşemesine bağlı, boyun açısının genişlemesi, kırışıklıkların oluşması, 
-Kiloya bağlı olarak, boyunda yağ toplanmasıdır 

Doğal olarak yukarıda belirtilen tüm değişikliklerin bütün hastalarda görülmesi şart değildir. Her hastanın yüz hatlarının ve genetik yapısının farklı olmasının ötesinde herkesin yaşam deneyimi ve cilt bakımı aynı değildir. Bu nedenle her hasta farklı şekilde ve farklı hızlarda yaşlanır. 

yuzgerme/image001.gif Genel olarak plastik cerrahide yüz değerlendirmesi, 

-Üst yüz (alın, şakaklar ve kaşları) 
-Orta yüz (yanakları) 
-Alt yüz (çene, boyun) 
olmak üzere üç kısmımda incelenir ve her bölümdeki yaşlanma belirtileri ayrı ayrı değerlendirilir. 

Yaklaşık 30 lu yaşların ortalarından başlamak üzere yüzdeki yaşlanma belirtileri üst yüzden başlayarak orta yüze ve 50 li yaşlarda alt yüze ulaşır.

 

ÜST YÜZ BÖLGESI: ŞAKAK GERME VE GÖZ KAPAĞI CERRAHISIÖncelikle üst göz kapağı ve kaşlarda fark edilen sarkma ve gevşeklik göz etrafındaki kaz ayaklarının oluşumu ve alın çizgilerinin belirginleşmesi ile başlar. Bu evrede fark edilen diğer bir nokta gözaltlarında oluşan çöküklük ve alt göz kapağı torbalanmasıdır. Yüz yaşlanması açısından erken evre olarak tanımlanabilecek bu dönemde hastalar sıklıkla göz kapağı cerrahisi nedeniyle plastik cerrahlara başvururlar. Ancak göz çevresi yaşlanması bir bütündür. Her göz kapağı sarkması sorunu olan hasta sadece göz kapağı cerrahisinden fayda görmez. Daha sıklıkla sorun kaşlarda ve şakak bölgesindeki gevşeklik ve sarkmadır. Bu hastalar kendi deneyimlerinden de bildikleri gibi her iki şakak bölgesinden yukarı doğru çektiklerinde göz kapaklarındaki fazlalığın ortadan kalktığını fark ederler. Yine bu nedenle bu hastalar saçlarını geriye doğru toplayarak göz etrafındaki bu yığılmayı telafi etmeye çalışırlar. Bu gruptaki hastalarda üst göz kapağına yönelik bir cerrahi girişimden önce sakak ve kaş bölgesindeki sorunun mutlaka değerlendirilmesi gerekir. Gereken vakalarda sakak germe veya kas kaldırma ile birlikte göz kapağı cerrahisi (deri fazlası veya torbalanmaya yönelik)uygulanabilir. 

yuzgerme/image002.gif

ORTA YÜZ: ORTA YÜZ ASMAOrta yüz yaşlanması kendisini iki şekilde gösterir. İlki, her iki alt göz kapağı altında giderek ilerleyen bir boşalma ve bunun oluşturduğu çöküklük, ikincisi ise, aşağı doğru yer değiştiren yanakların gülme çizgisi üzerinde toplanmaları sonucu gülme çizgisinin derinleşmesidir. Adeta yanak bölgesi aşağı doğru kayarak üst bölgede yani gözaltlarında bir eksiklik oluştururken alt bölgede bir fazlalık oluşturmaktadır. 

Daha önceleri yüz germe ameliyatları ile düzeltilmeye çalışılan bu sorunlarda klasik yüz germe ameliyatları ile beklenen iyileşmenin sağlanamaması sadece bu bölgeye yönelik operasyonların uygulanmasını zorunlu kılmıştır. Genellikle 40 lı yaşlarındaki bu grup hastalarda klasik yüz germe ameliyatlarında müdahale edilen alt yüz-boyun bölgesi sorunları belirgin değildir. Bu grup hastalarda, alt göz kapağında kirpiklerin altından yapılan bir kesi ile girilerek hem alt göz kapaklarındaki torbalanmayı azaltıcı işlemler yapılırken sarkan yanak bölgesinin yukarı alınması mümkündür.Alt Yüz: Klasik Yüz germeYüzün alt bölgesi boyun ile birlikte değerlendirilir. Bu bölgedeki sorunlar genellikle 40 lı yaşların sonu ile 50 li yaşlarda kendini gösterir. Üst ve orta yüzdeki sorunlara ek olarak bu grup hastalarda, alt çene çizgisi üzerine sarkan alt yanak bölgesi, gülme çizgisinin çeneye kadar uzanmasına neden olur. Sıklıkla boyunda da hem yağlanmaya hem de kas gevşekliğine bağlı olarak derinlik kaybı ve derin katlantılar oluşur. 

Klasik yüz germe ameliyatı alt yüz ve boyun bölgesine yönelik bir ameliyattır. Bu ameliyatta aşağı doğru sarkmış olan alt yanak bölgesi yukarı doğu çekilir ve sıklıkla boyun için hem incelme sağlayıcı hem de derinliği artırıcı işlemler yapılır. 

Ameliyat tekniğiYüz germe ameliyatı, kulak önü ve arkası, şakak bölgesi ve çene altından yapılan cilt kesileri ile gerçekleştirilir. Modern yüz germe ameliyatlarında, sadece gevşemiş cilt fazlası alınmaz, cilt altında yüzün esas kitlesini oluşturan ve aşağıya doğru sarkan SMAS dediğimiz yağlı kalın zarımsı yapı, çeşitli metotlar ile yukarıya orijinal yerine çekilerek dikilir. Çene altından ise gevşemiş boyun kasları ( platisma ) birbirine dikilerek boyun gerginleştirilir. Alın ve kaşlar ise, saç içinden yapılan çeşitli boyutlardaki kesiler ile yukarıya istenilen konuma getirilerek tespit edilir. Böylece yüzün her üç bölgesi birbiri ile uyumunu koruyarak gençleşmiş olur. Kişinin ihtiyacına göre göz kapağı estetiği, boyundan liposuction ile yağ alınması ve yüzün çeşitli alanlarına yağ enjeksiyonu yapılarak, yüz germe ameliyatı tamamlanır. 

 

yuzgerme/image003.gif karma/yuzgerme/image004.gif yuzgerme/image005.gifYüz germe ameliyatı bir restorasyon işlemidir yani kişinin daha genç ve tazelenmiş görünmesini sağlamaktır, kişiyi başkalaştıracak ve farklı görünmesine sebep olacak işlemlerden kaçınılmalıdır. 

Yüz germe ameliyatı, yukarda saydığımız belirtileri gösteren orta yaş ve üzeri ciddi bir sağlık problemi olmayan herkese uygulanabilir. Ameliyat genellikle genel anestezi altında yapılır. Hastane koşullarında ameliyatın yapılması tercihimizdir. Yaklaşık 4-6 saat süren bir operasyondur. 

Yüz derisinin altına, sızan kanı toplamak amacıyla dren konur ve çoğunlukla ameliyattan sonraki gün çıkarılır. Yüze hafif bir bandaj yapılır ve değiştirerek birkaç gün korunur. Şişlik ve morlukların azaltılması amacıyla yüze soğuk uygulamaktayız, böylece hızlı bir şekilde ödemler hafiflemekte, ortalama 15 gün içerisinde yüz normal haline dönmektedir. Ameliyattan sonra ağrı şikâyeti olmamaktadır, eğer olur ise sıradan ağrı kesicilerle kolaylıkla kontrol altına alınır. 

karma-yuzgerme

 

Hasta, ameliyattan sonra 2. 5. ve 7 günler kontrole çağrılır ve tüm dikişleri alınır. Bu tarihten sonra yüzüne hafif makyaj yapabilir. Saç boyatmak için ise bir ayın geçmesi gereklidir. Ameliyattan bir hafta sonra kişi kendini zorlamadan günlük faaliyetlerini kolayca yapabilmektedir.